logo Kindercoachpraktijk Kom Ook

Zorgarrangement scholen

Kinderen verschillen. Het ene kind leert makkelijk. Een ander kind heeft daar moeite mee. Er zijn verschillen in mogelijkheden, in talent en vaardigheid. Je hebt drukke, beweeglijke, maar ook teruggetrokken, stille kinderen. Je hebt doeners en denkers.

Kortom, elk kind is anders. En al die kinderen zitten samen op school en verdienen een passend onderwijsaanbod. Dat is onderwijs dat past bij de mogelijkheden en de onderwijsbehoeften van het kind.

Leerlingen die vastlopen in hun ontwikkeling op school, kunnen via het samenwerkingsverband in aanmerking komen voor een onderwijs - zorgarrangement. Het bieden van begeleiding op maat is belangrijk om deze leerlingen verder te helpen.

Heeft u een kind ( of een leerling) dat in aanmerking komt voor een onderwijs - zorgarrangement, dan kunt u mij inhuren om begeleiding en remedial teaching op maat te geven.

Wat kunt u verwachten?

Samen met de leerkracht, IB-er en ouders maken we een plan op maat.

De leerling krijgt remedial teaching onder schooltijd.

Er is een nauwe samenwerking tussen de Intern begeleider, leerkracht, ouders en remedial teacher.

De remedial teacher houdt de intern begeleider, leerkracht en ouders tussentijds op de hoogte van de vorderingen.

Aan het eind van de begeleiding vindt een eindevaluatie plaats, waarna besloten wordt of de begeleiding voortgezet wordt.

Kindercoachpraktijk Kom Ook